1859 – נולד שלום רבינוביץ', שהתפרסם בשם העט שלום עליכם, מגדולי סופרי היידיש

מודעות פרסומת